ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต

ท่าเรือรัษฎา เป็นท่าเรือที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้วยเรือไปยังเกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามัน เช่น เกาะพีพี และกระบี่ ท่าเรือรัษฎาเป็นจุดเชื่อมต่อทางทะเลที่สำคัญระหว่างภูเก็ตกับเกาะและที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง ท่าเรือรัษฎา มีบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น พื้นที่รอคอย และที่จอดรถ เป็นต้น

🔼